Пневмотранспортное оборудование

machines

ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В конструкции пневмотранспортного оборудования мы используем металлоуловители, датчики огня, разделители и сепараторы ведущих фирм.

)

КОНТАКТ США

info@befama.com.pl

ул. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

СЕРДЦЕ ТЕХНОЛОГИЙ

AДРЕС

  • ул. Północna 212
    43-376 Kalna
  • ул. J.Grabowskiego 4/4
    43-300 Bielsko-Biała

Районный суд в Бельско-Бяле, VIII Хозяйственный отдел Национального судебного реестра
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024