Transportery zbiorcze

machines

TP, TPR

Transporter zbiorczy TP przeznaczony jest do odbierania surowca z kilku zasilarek wagowych (zazwyczaj od 2 do 5 szt.), a następnie przeniesienia go do kolejnych maszyn w linii przygotowawczej. Transporter w wersji TPR jest wyposażony dodatkowo w wałek rozluźniający przed wentylatorem.

Parametry

Szerokość robocza

  • 800 mm
  • 1000 mm

Moc

  • max 1,1 kW
)

KONTAKT Z NAMI

info@befama.com.pl

ul. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

SERCE TECHNOLOGII

ADRES

  • ul. Północna 212
    43-376 Kalna
  • ul. J.Grabowskiego 4/4
    43-300 Bielsko-Biała

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024