Kondensery obrotowe, cyklony, filtry

machines

Kondensery obrotowe, odpylajace

Kondenser odpylający przeznaczony do dozowania surowca w instalacjach transportu pneumatycznego. Działanie urządzenia polega na oddzielaniu powietrza oraz kurzu od surowca na końcowym odcinku instalacji transportującej surowiec włókienniczy. Kondenser instalowany jest w komplecie ze stacją filtrów workowych. W wersji specjalnej posiada dodatkową siatkę na bębnie zabezpieczającą przed przedostawaniem się drobnych włókien do filtrów, jednocześnie zabezpieczając bęben przed ścieraniem w przypadku, włókien szklanych, ceramicznych, bazaltowych czy węglowych.

Parametry

Szerokość robocza

 • 1000 mm
 • 1200 mm
 • 1500 mm

Moc

 • 1,5 kW
 • 2,2 kW
 • 2,8 kW

Średnica bębna

 • 548 mm
machines

Cyklony

Cyklony podające stosowane w systemie transportu pneumatycznego. Są przeznaczone do podawania włókna do komór mieszalniczych lub do wszelkiego rodzaju skrzyń zasilarek, szybów lub boksów. Oferujemy cyklony zwykłe, kierunkowe i odpylające. CY1 – Cyklon odpylający, CY2 – Cyklon podający zawężany, kierunkowy, CY3 – Cyklon podający zwykły.

machines

Filtry

Oferowane stacje filtrujące, wyposażone są w stacjonarne filtry workowe w ilości od dwóch do pięciu worków w jednej stacji. Filtry posiadają najczęściej średnicę 500 mm i są dzielone na dwie części: górną oraz dolną, umożliwiającą opróżnianie zawartości filtra. FW2 – Stacja 2-workowa, FW3 – Stacja 3-workowa, FW5 – Stacja 5-workowa. Moc wentylatora uzależniona jest od rodzaju filtra.

)

KONTAKT Z NAMI

info@befama.com.pl

ul. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

SERCE TECHNOLOGII

ADRES

 • ul. Północna 212
  43-376 Kalna
 • ul. J.Grabowskiego 4/4
  43-300 Bielsko-Biała

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024