Komory mieszalnicze

machines

KMC

Komora o pracy ciągłej KMC jest przeznaczona do akumulowania oraz mieszania włókien dostarczanych drogą transportu pneumatycznego.

Parametry

Szerokość robocza

 • 1500 mm
 • 3000 mm

Moc

 • 4,7 kW
machines

MW6

Mieszarka wielokomorowa MW6 służy do dokładnego przygotowania mieszanki tworzonej z kilku komponentów włókien o długości nie przekraczającej 80 mm. Przy tworzeniu mieszanki z kilku surowców konieczne jest wcześniejsze ich odważenie i wstępne wymieszanie.

Parametry

Szerokość robocza

 • 1200 mm

Moc

 • 8 kW
)

KONTAKT Z NAMI

info@befama.com.pl

ul. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

SERCE TECHNOLOGII

ADRES

 • ul. Północna 212
  43-376 Kalna
 • ul. J.Grabowskiego 4/4
  43-300 Bielsko-Biała

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024