Instalacje transportu pneumatycznego

machines

Instalacje transportu pneumatycznego

Oferowane instalacje transportu pneumatycznego wykonywane są standardowo z blachy cynkowanej o specjalnym, gładkim wykończeniu powierzchni wewnętrznej. Elementy instalacji: PS – przewody stalowe o średnicach 150 mm, 200 mm, 250mm, 300mm | PE – przewody elastyczne o średnicach 150 mm, 200 mm, 250mm, 300mm | RO – rozdzielacze obrotowe | WPT – wentylatory promieniowe.

)

KONTAKT Z NAMI

info@befama.com.pl

ul. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

SERCE TECHNOLOGII

ADRES

  • ul. Północna 212
    43-376 Kalna
  • ul. J.Grabowskiego 4/4
    43-300 Bielsko-Biała

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024