SERVICES

Rollers and other turned parts

Delivery and assembly of spicked plate and lattice

Delivery and winding of metallic wire

Plastic compoments for machines

Gauges for setting machines

Cast, forged, rolled parts

Control elements, modernization

CONTACT US

info@befama.com.pl

st. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

THE HEARTH OF TECHNOLOGY

ADRES

  • st. Północna 212
    43-376 Kalna
  • st. J.Grabowskiego 4/4
    43-300 Bielsko-Biała

CONTACT

District Court in Bielsko-Biała, VIII Commercial Division of the National Court Register
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024