Installations pneumatic transportation

machines

Installations pneumatic transportation

The offered pneumatic transport installations are normally made of galvanized steel with a special smooth inner surface finish. Installation components: PS - steel pipes with diameters of 150 mm, 200 mm, 250mm, 300mm | PE - flexible pipes (spiro) with diameters of 150 mm, 200 mm, 250mm, 300mm | RO - rotary distributors WPT - centrifugal fans.

)

CONTACT US

info@befama.com.pl

st. Północna 212

43-376 Kalna

BEFAMA Sp. z o.o.

THE HEARTH OF TECHNOLOGY

ADRES

  • st. Północna 212
    43-376 Kalna
  • st. J.Grabowskiego 4/4
    43-300 Bielsko-Biała

CONTACT

District Court in Bielsko-Biała, VIII Commercial Division of the National Court Register
Nr KRS 0000370537
NIP 9372637773
REGON 241784213

INFORMUJEMY, ŻE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTY PŁACOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW BEFAMY ZNAJDUJĄ SIĘ W: ARCHIWUM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO USTALENIA OKRESU ZATRUDNIENIA I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO - RP-7


Befama ®2024